.
.
.
Kézműves fagylalt
Torták
Sütemények
Fagylalt alapanyag
Kiegészítők
Választéklista
Elérhetőségünk
Észrevételek
Minőségpolitika
Rendszerünk
Tanúsítványok
TORTARENDELÉS
+36-46/531-241
+36-30/303-76-97
Fagylalt alapanyag és fagylalt előállítás, raktározás és szállítás az SGS Hungária Kft. által tanúsítva. 

Rendszerünk
.

Társaságunk MSZ EN ISO 9001: 2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének jellemzői

Társaságunk minőségirányítási rendszerével biztosítani és egyben bizonyítani tudjuk, hogy megvan a képességünk folyamatosan a vevői és a tevékenységeinkre vonatkozó alkalmazandó jogszabályok követelményeinknek megfelelő terméket illetve szolgáltatást végezni.

Valamint folyamatos célunk, hogy a vevői megelégedettséget a minőségirányítási rendszer eredményes alkalmazása útján fokozzuk, így a vevőink bizalmát erősítsük a nemzetközileg is tanúsított tevékenységeink – fagylalt alapanyag és fagylalt készítése, raktározás, kiszállítás - iránt.

Részleteiben az MSZ EN ISO 9001: 2001 szabvány szerint auditált minőségirányítási rendszerünk egy olyan vevőközpontú vezetési módszer, amely előírja, hogy:

  • a Tisztelt Megrendelőink / Vevőink követelményeit meg kell ismerni és tudatosítani kell munkatársaink számára;
  • a cég különféle folyamatait a jogszabályi és a saját belső előírások alapján kell végezni;
  • az elvégzett tevékenységekről, az eltérésekről feljegyzéseket kell készíteni, ezáltal bizonyítani a rendszer működését;
  • a folyamatokat megfelelően kiképzett, tapasztalt vezetőknek kell irányítani és azokat a szükséges képzettséggel, végzettséggel rendelkező személyi állománnyal kell végrehajtani;
  • a folyamatokhoz a vezetésnek biztosítani kell mindazokat az erőforrásokat, melyek lehetővé teszik a folyamatok magas színvonalú elvégzését;
  • a folyamatokat állandó felügyelet (ellenőrzés) alatt kell tartani, azonosítani kell az eltéréseket, hibákat és meg kell tenni a szükséges javító-, helyesbítő- és megelőző tevékenységeket;
  • rendszeresen kapcsolatot kell tartani a Tisztelt Megrendelőink / Vevőink egészével és folyamatosan vizsgálni kell a megelégedettségüket.

A Kisgergely Kft. vezetése a fenti elvárásoknak megfelelően állapította meg Minőségpolitikáját, készítette el és nemzetközileg auditáltatta a Minőségirányítási Rendszerét 2003 év nyarán.

Minőségirányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy az biztosítsa a gazdaságos, hatékony működést, és megfeleljen a minőségpolitikánknak, valamint az ISO 9001:2000 szabványban meghatározott követelményeknek.

Dokumentált minőségirányítási rendszerünk az alábbiak szerint épül fel:

I. szint A Minőségirányítási Kézikönyv, ami azt írja le, hogy a Társaságunk. fagylaltalapanyag előállító, fagylalt előállító, raktározási területe, fagylaltalapanyag és fagylalt valamint kiegészítőik kiszállítási területe hogyan tesz eleget az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek.

II. szint A Minőségirányítási Eljárási Utasítások a tevékenység részleteit határozzák meg, tartalmazzák a minőséggel kapcsolatos felelősségi köröket, feladatokat, a kapcsolódó előírásokat, az alkalmazandó feljegyzéseket. Abban az esetben készülnek, ha a minőségirányítási kézikönyvben az áttekinthetőség, vagy szakmai okok miatt nem fejtjük ki részletesen a teendőket.

III. szint Technológiai leírások, valamint szabályzatok, a szerződésekhez, megrendelésekhez, megbízásokhoz, szolgáltatásokhoz, vagy termékhez kapcsolódó előírások, minőségügyi és egyéb belső utasítások, szabványok, törvények és egyéb külső előírások. Ezek a dokumentumok egy-egy konkrét tevékenység elvégzésének részletes előírását tartalmazzák.

IV. szint A különböző feljegyzések, nyilvántartások, bizonylatok, amelyek a fagylaltalapanyag és fagylalt előállítás minőségével, raktározási és a kiszállítási tevékenységgel és a minőségirányítási rendszer működésével kapcsolatosak. A formalizált feljegyzések érvényes változatát a formanyomtatványok törzskönyvében tartjuk nyilván a könnyebb használhatóság érdekében.

Azokat a Minőségirányítási Eljárási Utasításokat, amelyek létét az ISO 9001:2000 szabvány előírja vagy a folyamatok irányításához mi magunk szükségesnek tartunk, a minőségirányítási kézikönyv, a folyamatleírások és utasítások szabályozzák.

A Minőségirányítási Kézikönyvben, ahol szükséges, hivatkozunk a részletesebb előírásokra; egyrészt a Minőségirányítási Eljárási Utasításokra, valamint - ahol értelmezhető - hivatkozunk azokra a III. szintű szabályzásokra, amelyek meghatározzák tevékenységeink végrehajtási módjának részleteit.

Társaságunkban minőségirányítási szempontből vezetőségünk képviselői a Cégvezető, aki egyben az élelmiszerbiztonsági felelős is, valamint a külső megbízott Minőségirányítási Szaktanácsadó.
A Cégvezető és a közvetlen megbízásos szerződéssel rendelkező munkatársa – a Minőségirányítási Szaktanácsadó - rendelkezik a minőségirányítási és az élelmiszerbiztonsági rendszerek működtetéséhez szabványismerettel.

A vezetőség képviselőinek feladata a minőségirányítási rendszer létrehozásáért, működtetéséért, felülvizsgálatáért, folyamatos fejlesztéséért és azért, hogy munkatársaink a szervezet minden szintjén ismerjék és értsék a megrendelők követelményeit.

A vezetőség képviselői a vezetőségi átvizsgálások alkalmával rendszeresen beszámolnak a vezetőségnek a minőségirányítási rendszer működéséről, és javaslatot tesz a fejlesztési feladatokra.

Távlati minőségirányítási céljaink:

Minőségkultúránk erősítése és fejlesztése, a piaci verseny követelményeihez igazodó szolgáltatások egyre tökéletesebb megvalósítása érdekében a továbbfejlesztési stratégiánk két-irányú;

Az egyik irány a fagylaltalapanyagok iránti kereslet növelése egyrészt átgondolt marketingstratégiával, üzletkötők alkalmazásával, másrészt kereskedelmi depókkal rendelkező partnercégek bevonása a fagylaltalapanyagaink továbbértékesítésére.

A másik irány az érvényben lévő élelmiszerbiztonsági – HACCP - kritériumok miatt sok kis fagylaltozó kényszerült bezárni ezért mi is inkább a készfagylalt forgalmazási kiszállítására helyezzük a hangsúlyt. Megpróbáljuk a még életképes fagylaltozókat megkeresni és az általunk készített, az élelmiszerbiztonság minden elemének magas fokon megfelelő készfagylaltokat értékesíteni számukra kiszállítás útján.

 

© 2003. Kisgergely Kft. Minden jog fenntartva.
honlapkészítés: vargabetu.hu